Hjem Produkter Historie Om oss Kontakt
© Marius Stamnes Boktrykkeri AS
Laget av Erik Marius Stamnes
Marius Stamnes Boktrykkeri AS

                       Offset trykk

Offsettrykk, offset eller gummitrykk er en indirekte trykkmetode, særlig for trykksaker i store opplag. Metoden er en videreutvikling av litografisk trykk (såkalt direkte trykk) og baserer seg på motsetningsforholdet mellom fett og vann. Der trykkplaten er fettvennlig vil platen være mottakelig for trykkfarge. Og motsatt – trykkfargen fester ikke på platen der denne er vannvennlig. Trykkplaten er i de fleste tilfeller laget av aluminium, og blir kjemisk behandlet på overflaten. Originalen overføres fotografisk eller elektronisk til trykkplaten som så blir spent rundt en sylinder i trykkpressen, holdt fuktig og påført farge. Fargen smitter av eller avsettes (sets off) på en gummisylinder som overfører trykkfargen til papiret. Dermed kommer ikke trykkplaten i direkte kontakt med papiret. Offsettrykk er såkalt plantrykk i motsetning til høy- og dyptrykk der trykkformene har fordypninger eller forhøyninger for fargen

                           Digitaltrykk

Digitaltrykk eller digitalprint er en reproduksjonsteknikk der digitale bilder gjengis på forskjellige materialer som vanlig papir, fotopapir, plastfolie eller tøystykker. I motsetning til offsettrykk bruker de digitale skriverene en type film som kan brukes flere ganger til ulike bilder, i stedet for kjemisk behandlede aluminiumsplater. Toneren som fargen består av, legges som et tynt lag på utsiden av papiret, i stedet for å trekke inn som flytende blekk. Det gir mulighet for høy oppløsning i rastergrafikken. I trykkeribransjen brukes ofte digitaltrykk for å lage trykksaker i små eller mellomstore opplag. Digitalprint eller bare print (engelsk for «grafisk trykk») brukes også om digitale utskrifter framstilt ved hjelp av blekkskrivere, laserskrivere og kopimaskiner, teknologi som representerer et annet reproduksjonsprinsipp enn tradisjonell trykking som likner bruk av stempler og trykksverte

Boktrykk (høytrykk)

Høytrykk er fellesnavn på flere grafiske trykketeknikker – både til industrielt og kunstnerisk trykk. Felles for disse er at trykkfargen er valset på trykkplaten og ligger derfor på platens høyeste punkter. Trykk fra skåret plate og blir ofte kalt boktrykk

Kopiering

En kopimaskin er en maskin som lager papirkopier av dokumenter og bilder raskt og billig. De fleste av dagens kopimaskiner bruker en teknologi som heter xerografi, tørrkopiering ved hjelp av varme. (Kopimaskiner kan også bruke andre teknologier slik som inkjet, men xerografi er standarden for kontorkopiering.) Xerografisk kopiering ble introdusert av Xerox i 1960-årene, og gjennom de følgende 20 årene erstattet den gradvis kopier laget med Verifax, fotostat, karbonpapir, mimeografmaskiner og andre duplikatorer. Kopimaskinens utbredelse var en av faktorene som forhindret utviklingen av det papirløse kontoret som ble bebudet tidlig i den digitale revolusjonen.

 Produkter

 Tlf.: 22 41 16 35 e-post: marius@stamnes.no
Produkter